Antroposofiska Sällskapet är en förening för den som vill lära känna antroposofin och stödja det arbete som görs inom många livs- och yrkesområden som blivit inspirerade av antroposofiLäs mer

Waldorfpedagogik, läkepedagogik, antroposofisk medicin och biodynamisk odling har blivit välkända begrepp, inspirerade av antroposofi. Läs mer

Forum Antroposofi Nr. 1, 2021.

Forum Antroposofi Nr. 2, 2021

Ny tidning på väg!
Läs den & tidigare nummer HÄR >

Anthroposophy Worldwide Nr 4, 2021

Anthroposophy Worldwide Nr 4, 2021.

Nr 4, 2021

Läs den och tidigare nummer här >

Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.
Den utkommer med 12 nr per år.
En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Forum Antroposofi Nr. 1, 2021.

Forum Antroposofi Nr. 1, 2021

Ny tidning på väg!
Läs den & tidigare nummer HÄR >

AntroPost Nr. 4, 2021

AntroPost Nr. 4, 2021

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Nyhetsbrev från Pedagogiska sektionen

Nr. 1, januari 2021
Ladda ner nyhetsbrevet HÄR

Nyhetsbrev Nr. 1, 2021
Forum Antroposofi Nr. 4, 2020.

12/22/20

Forum Antroposofi Nr. 4, 2020

Ny tidning på väg!
Läs den & tidigare nummer HÄR >

I detta nr:

Trefaldig Jul.

Samtal:

Om lyssnandet stegras till lyhördhet...


Krönikor:

Pragma istället för Dogma.

Jag är ännu inte din broder.

Smärtan en bro.

Allmänna sektionen.

Pedagogiska sektionen.

Att utveckla en ansvarsgemenskap.

Den Fria Högskolan för Antroposofi.

Heliga Sofias biografi.


Rudolf Steiner får en medalj.

Årsfärsamling 2o2o i Goetheanum.

Sagan om ett hus.

7 frågor.

Det började 2o18 i Dornach.

7 frågor.

Om antroposofisk medicin, omvårdnat.

Strålning, robotbin och 5g.


Till minne.

Årstema: "Öva andeskådande".

Böcker.

Reflektion: Tillbaka & framåtblick nov 2o2o.

Kalendarium:

Fria Högskolan för Antroposofi.

Antroposofiska Sällskapet:

Järna, Norrköping och Stockholm.


Förteckning över medlemsgrupper.

Medlemssekretariat & Medlemskap.

Styrelse.

Bildberättelse.

 

Forum Antroposofi Nr. 3, 2020.

Forum Antroposofi Nr. 3, 2020

Ny tidning på väg!
Läs den & tidigare nummer HÄR >

Bl.a. i detta nr:

Denna socialstat kan inte tackla kriser.

Draken och drakbesegraren - i oss.


Ett år efter Vidarklinikens konkurs.

Kulturhuset i Ytterjärnas framtid.

Några tankar kring tidssituationen.

Mikaelisk kvalité.


Coronakrisen. Ekon. konsekvenser & vad härnäst?

Vi behöver en metafysisk pandemi.

Gudomliga Sofias framtida kultur.


Mysteriedramerna och framtiden.

Antroposofins väsen.

7 frågor.

Reisebrev fra sommerskolen.

Försvunna frön.


Bokanmälan: Coronaviruspandemin.

Bokanmälan: Falsklarm om corona?

Ny antroposofisk litteratur.


Årstema: Öva andeskådande.

Vart leder det antroposofiska studiet?


Levnadsteckningar: Barbro Aquilon,

Hans Möller, Ingeborg Stridell.


Kallelse till Höstmöte.

Anthroposophy Worldwide 2020 (Nr 1-11) & 2019 (Nr 1-12)

Anthroposophy Worldwide Nr 11, 2020.

Nr 11, 2020

Läs den och tidigare nummer här >

Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.
Den utkommer med 12 nr per år.
En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

AntroPost Nr. 8, 2020

AntroPost Nr. 8, 2020

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Antroposofisk medicin som kulturimpuls

Michaela Glöckler är specialist i barnmedicin och har under många år varit ledare för den antroposofiskt orienterade medicinska rörelsen vid Goetheanum, Dornach, Schweiz. Hon har besökt platser världen över, utvecklat utbildningar, hållit föredrag och skrivit uppskattade böcker.  Hon har en helt unik erfarenhet om medicinska frågeställningar från hela världen.  Vi gläder oss att hon vill komma och tala om medicin som kultur.

OBS föredraget hålls på tyska och översätts till svenska.

Max 50 personer kan delta. Biljetter: Ticketmaster
MEN du kan se fördraget streamas på YouTube
Se nedan!

Nyhet!

Föredraget streamas, kl 19.30, lörd 3 okt:  Klicka HÄR…


Se böcker av Glöckler på svenska(7st)  HÄR…

Perspektiven und Initiativen zur Coronazeit

Översatta artiklar.

Uehli Hurter, Justus Wittich (Utgivare)
Verlag am Goetheanum 2020

Översättningar av några av de 16 artiklarna från 10 sektioner vid Fria Högskolan för Antroposofi,
genom Göran Nilo

Ladda ner artiklarna HÄR

Anthroposophy Worldwide 2019 (Nr 1-12) - 2020 (Nr 1-6)

Anthroposophy Worldwide Nr 6, 2020.

Nr 6, 2020

Läs den och tidigare nummer här >

Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.
Den utkommer med 12 nr per år.
En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Forum Antroposofi Nr. 2, 2020

Forum Antroposofi Nr. 2, 2020.

Ny tidning på väg!
Läs den & tidigare Nr HÄR >

Bl.a. i detta nr:

 • Samtal: Läkning är ljus och kärlek.
 • Den Helige Ande i det fysiska rummet.
 • Antroposofins läkande förmåga.
 • En högskola för det levande.
 • Medborgarlön möter motstånd.
 • Den digitala revolutionen & dess konsekvenser.
 • Livet i tider av förändring.
 • Vid mikaelstidsålderns inträde - jaget & viruset.
 • Katedralen i Chartres - ett eget universum.
 • Järnas dramagrupp planerar en fortsättning.
 • Living Connections.
 • Lite om de fire eter-arterna og våre stavkirker.
 • Kommentar till artikel om elektromagnetisk strålning i Nr. 1, 2020.
 • 7 frågor.
 • Bokanmälan: "Verdensordet".
 • Om fördomsfrihet & rädsla.
 • Det började med en tändsticksask.
 • Levnadsteckningar.
 • Kallelse till årsmöte i Antroposofiska Sällskapet.
 • mm

YIP 13, anmälan före 1 juli!

YIP 13 startar till hösten!
Mer info och anmälan finns på yip.se

The International Youth Initiative Program (YIP) is a 10 month residential societal entrepreneurship training for 18-28 years olds based in Sweden. YIP offers you a holistic educational program that expands global understanding and personal awareness.

YIP aims to strengthen young people’s capacity to take personal and collective initiative in the face of current global realities.

Up to 40 participants learn, create and organize alongside experts, facilitators and innovators.
YIP’s curriculum provides a platform for young people to expand their understanding, develop their fullest potential and find their authentic tasks in society and the world.

The term “societal entrepreneur” as used by YIP describes people and initiatives that base their actions in service of society and understand the world as one interconnected living organism. This paradigm points to the interconnectedness of global systems and new ways of working toward a more equitable world. Through allowing young people to explore this paradigm and, with it, face and develop themselves and society, YIP seeks to support these young people to become leaders of a new, more sustainable and integrated lifestyle and future.

AntroPost Nr. 5, 2020

AntroPost Nr. 5, 2020

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Brev till medlemmarna

Brev till medlemmarna

Kära medlemmar
i Antroposofiska sällskapet i Sverige

På grund av coronapandemin i världen har även Antroposofiska sällskapet fått minska sina aktiviteter. Det betyder att alla planerade sammankomster under våren är inställda.
Vi har tidigare informerat medlemmarna att årsmötet är inställt och att nytt datum kommer att ges i slutet av april. Så som det ser ut nu är det inte möjligt att ha årsmötet under våren eller på sommaren. ...

Läs hela brevet HÄR >

Om coronaviruset

Bild från den Tyska artikeln

Artiklar från Das Goetheanum om coronaviruset
Ladda ner dem (en pdf) HÄR

Coronavirus av georg soldner
Artikel i Das Goetheanum, Nr. 11, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.
Den ursprungliga tyska artikeln finns att läsa HÄR

Att skydda de äldre människorna genom den egna immuniteten samtal med Harald Matthes på sjukhuset Havelhöhe i Berlin.
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo. Fack- och språkgranskning: Kristian Holmberg.

Pandemisk hälsa, Kommentar av Wolfgang Held, chefredaktör för tidskriften Das
Goetheanum
Ur tidskriften Das Goetheanum, Nr. 12, 2020.
Översättning: Göran Nilo.

Forum Antroposofi nr 1, 2020

Forum Antroposofi Nr. 1, 2020.

Ny tidning på väg!
Tidningen kommer numera på gråvitt papper och vi hoppas att både texter och bilder skall vara tydligare.
Senaste nr av medlemstidningen.
Läs den & tidigare nr HÄR >

Bl.a. i detta nr:

 • Hur vi vill bli. Studie om medvetande och livskänsla hos unga människor.
 • Samtal med Bjarne Edberg, präst i Kristensamfundet.
 • Värdighetens ljus & männskliga möten.
 • 100 år antroposofisk medicin - 100 år framtid.
 • Hur arbete kan bidra till lycka.
 • Eloktromagnetisk strålning - kan vi unngå dette
  tilsynelatende nödvendige ondet?
 • Torvfiberimpulsen 1oo år.
 • Uppdatering Järna Mjölkuppror!.
 • Demokratisera de antroposofiska verksamheterna - om de ska överleva.
 • Den sociala organismens psykiska ohälsa.
 • Kallelse till årsmöte i Antroposofiska Sällskapet.
 • mm

Ny mottagning i Järna!

Phoenixmotagningen
Patienter som vill ha tillgång till antroposofisk medicin och terapier kan nu vända
sig till Phoenixmottagningens läkare, sjuksköterskor och terapeuter i Järna.

Läs mer om den HÄR >

Hitta behandlare inom antroposofisk medicin

antroposofiskmedicin.nu

"Söker du en behandlare inom antroposofisk medicin, omvårdnad och terapi?
Nedan finns kontaktuppgifter samt i vissa fall länkar till läkare, sjuksköterskor och terapeuter med privat mottagning. Listan är inte komplett ännu. Fler behandlare kommer att adderas successivt."
SAMT, antroposofiskmedicin.nu

Forum Antroposofi nr 4, 2019

Forum Antroposofi Nr. 4, 2019.

Senaste nr av medlemstidningen.
Läs den & tidigare nr HÄR >

Bl.a. i detta nr:

 • Är vår existens en belastning för jorden?
 • Rudolf Steiner och materialismen
 • World Goetheanum Association
 • Jul - födelsens högtid
 • Bildsektionens novemberkonferens
 • Vad är kroppen egentligen bra för
 • Meditation och Steinerforskning
 • Bokutgivning
 • mm

Svenskt Waldorflärarmöte 2020

Svenskt Waldorflärarmöte
30-31 januari 2020
Kulturhuset och Örjanskolan i Ytterjärna
Ladda ner broschyr, affisch mm HÄR >

Fritt arbete med mantran

Antroposofiska Sällskapet i Tyskland anordnar den 23 – 24 november i år ett högskoleseminarium för unga människor

Det ökande intresset hos unga vuxna för ett fritt arbete med den Fria Högskolans för antroposofi mantrangrupper leder i höst till ett endagars seminarium vid Institut für Waldorfpädagogik i Witten-Annen i Tyskland. Den aktuella frågan i förberedelsearbetet till seminariet är hur man kan hitta ett självständigt förhållningssätt till mantran. Dessutom ska själva utvecklingsvägen belysas: ”Vilket syfte tjänar det meditativa arbetet med språken? Hur kan jag utveckla ett eget sätt och ett eget upplevande av detta?!
Erfarna människor – bl a Johannes Kiersch, Martin Schlüter, Gerhard Stocker och Veronika Thiersch - ska handleda samtalen och övningsgrupperna. Seminariet ska genomföras på ett personligt sätt och motiven hämtas ur individuella frågor.
Ur DG nr 45 3019/GN
Länk HÄR >

Forum Antroposofi nr 3, 2019

Forum Antroposofi Nr. 3, 2019.

Senaste nr av medlemstidningen.

Bl.a. i detta nr:

 • Samtal - Chanser för antroposofisk medicin?
 • Om själens betydelse för läkedom.
 • Den sociala tregreningen lär sig gå.
 • De första Eurytmipedagogerna i Sverige.
 • Rudolf Steiner och Waldorfpedagogiken.
 • mm.

AntroPost Nr. 8, 2019

AntroPost Nr. 8, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

De första eurytmi-pedagogerna i Sverige

Artikel: De första eurytmi-pedagogerna
i Sverige

De första eurytmi-pedagogerna i Sverige,
en artikel av
Brigitte Deck & Aurora Granstedt
Läs den digitalt här >

AntroPost Nr. 7, 2019

AntroPost Nr. 7, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Forum Antroposofi nr 2, 2019

Forum Antroposofi nr. 2, 2019

Senaste nr av medlemstidningen. Kommer ca 20 juni.

Bl.a. i detta nr:

 • Samtal - Berit Fröseth i samtal med Marius Wahl Gran.
 • Mannen som möjliggjorde waldorf.
 • Upptakten 100 år tregrening.
 • May You Live in Interesting Times.
 • mm.

AntroPost nr 5, 2019

AntroPost 5, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

AntroPost nr 4, 2019

AntroPost 4, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Forum Antroposofi nr 1, 2019

Forum Antroposofi nr. 1, 2019

Senaste nr av medlemstidningen

Bl.a. i detta nr:

 • Intervju - Cristina di Marco intervjuas av Göran Nilo & Felix Nieriker.
 • Waldorfskolan firar 100 år.
 • Berättelse från Resa i Steiners fotspår och från konferenser.
 • Antroposofiska sällskapet skulle bli esoterisk aktivitet.
 • mm.

AntroPost nr 3, 2019

AntroPost 3, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

AntroPost nr 2, 2019

AntroPost 2, 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Framtid för antroposofiska läkemedel

Flyer att dela ut

Den 1 september 2019 är dispensen slut för antroposofiska läkemedel i Sverige
Det finns ett initiativ som samlar alla som vill ha rätt att bestämma över sin egen kropp, vård och hälsa, Facebook-gruppen #ValfriVård. Gruppen närmar sig 12 000 medlemmar och fungerar som en levande namninsamling för opinionsbildning.

Gå med i gruppen!
Skriv #ValfriVård på nätet, och bjud in alla som är för valfrihet inom vård och hälsa!
www.facebook.com/groups/ValfriVard

Ladda ner flyers att dela ut:
goo.gl/jQbKKeAntroPost nr 1, 2019

AntroPost nr 1 2019

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

SWLM 2019

Svenskt Waldorflärarmöte
24-25 januari 2018
Kulturhuset och Örjanskolan i Ytterjärna

Waldorfskolan 100 år

Ladda ner:
Broschyr, affisch,
anmälan, seminarielista här >

Forum Antroposofi nr 4, 2018

Forum Antroposofi nr. 4, 2018.

Senaste nr av medlemstidningen

Bl.a. i detta nr:

 • Intervju - Anders Kumlander intervjuas av Göran Nilo & Felix Nieriker.
 • Samtal om meditation - Inessa Guseva samtalar med Pim Blomaard.
 • Samarbete & ansvar -  Gerald Häfner.
 • Unga mår allt sämre. En myt? - Kersti Strömblad
 • mm.

Anthroposophy Worldwide nr 12, 2018

Anthroposophy Worldwide nr 12, 2018.

Nr 12, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.
Den utkommer med 10 nr per år.
En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Anthroposophy Worldwide nr 11, 2018

Anthroposophy Worldwide nr 11, 2018

Nr 11, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Som medlem kan du prenumerera på papperstidningen Anthroposophy Worldwide (på engelska). Eller Anthroposophie weltweit (på tyska).
Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.

Den utkommer med 10 nr per år.
2 alternativ:

 • Du kan få den hemskickad mot en portokostnad på 195 kr per år.
 • Eller gratis till din e-postadress.

En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Anthroposophy Worldwide nr 10, 2018

Anthroposophy Worldwide nr 10, 2018.

Nr 10, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Som medlem kan du prenumerera på papperstidningen Anthroposophy Worldwide (på engelska). Eller Anthroposophie weltweit (på tyska).
Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.

Den utkommer med 10 nr per år.
2 alternativ:

 • Du kan få den hemskickad mot en portokostnad på 195 kr per år.
 • Eller gratis till din e-postadress.

En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

AntroPost nr 9, 2018

AntroPost nr 9 2018

Ett nyhetsbrev från Antroposofiska Sällskapet i Norge

Läs dem digitalt här >

Forum Antroposofi nr 3, 2018

Forum Antroposofi nr. 3, 2018.

Senaste nr av medlemstidningen

Bl.a. i detta nr:

 • Samtal om meditation - Inessa Guseva samtalar med Simon Rakes.
 • Att bygga ett FORUM - viljans antroposofi - intervju med Gerald Häfner.

Anthroposophy Worldwide nr 9, 2018

Nr 9, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Som medlem kan du prenumerera på papperstidningen Anthroposophy Worldwide (på engelska). Eller Anthroposophie weltweit (på tyska).
Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.

Den utkommer med 10 nr per år.
2 alternativ:

 • Du kan få den hemskickad mot en portokostnad på 195 kr per år.
 • Eller gratis till din e-postadress.

En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Biodynamisk Odling nu på hemsidan

Biodynamisk Odling nr. 1, 2018

Nr 1, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Nu finns Biodynamiska Föreningens medlemstidning Biodynamisk Odling att läsa på deras hemsida.

Forum Antroposofi nr 2, 2018

Forum Antroposofi nr 2, 2018

Senaste nr av medlemstidningen

Sommarläsning med två intervjuer i detta nr:

 • Med människans värdighet som drivkraft och ekonomi som verktyg - intervju med Rembert Biemond.
 • Samtal om meditation - Inessa Guseva samtalar med Ha Vinh Tho.

Brev till medlemmarna i AAS

Goetheanumledningen. Foto: Heike Sommer

Bästa medlem,

Här följer en sammanfattning på svenska av brev 1-2 och översättning av brev 3-4 som Goetheanumledningen sänt till medlemmarna genom medlemstidningen ”Anthroposophy Worldwide”.

Breven finns också att läsa på Goetheanums hemsida (på tyska, engelska och franska).

Ladda ner breven här >

Anthroposophy Worldwide nr. 6

Nr 6, 2018

Läs den och tidigare nummer här >

Som medlem kan du prenumerera på papperstidningen Anthroposophy Worldwide (på engelska). Eller Anthroposophie weltweit (på tyska).
Ett bra sätt att följa med lite i vad som händer internationellt.

Den utkommer med 10 nr per år.
2 alternativ:

 • Du kan få den hemskickad mot en portokostnad på 195 kr per år.
 • Eller gratis till din e-postadress.

En medlemstidning som ges ut av Allmänna Antroposofiska Sällskapet vid Goetheanum.

Konferensdokumentation "Preparaten - hjärtat av biodynamiskt jordbruk" 2018

Framsida

Dokumentationen av jordbrukskonferensen 2018 med temat preparaten,
kan hämtas här, eller genom att klicka på bilden.

För utskriftsversioner av dokumentationen kontakta oss via e-post:
sektion.landwirtschaft(AT)goetheanum.ch

Becoming human – questions for co-creating the future

Ur inbjudan

International youth summer conference July 14-18.2018 Goetheanum, Switzerland

In our time we see ourselves faced by many/diverse/numerous challenges on the individual, social and global level. Yet, these appeal us to enlarge our creativity, form friendships and develop ourselves towards free and loving human beings. How can we arise at the potential that each of us bears within ourselves?


Our highest endeavor must be to develop free human beings
who are able of themselves to impart purpose and direction to their lives

– Rudolf Steiner


We want to invite you to join us to explore and discuss these personal, social and global questions together through lectures, workshops, conversations, artistic activities, and performances: you are warmly welcome at the Summer Youth Conference! Let’s find steps together towards our envisioned future!

The Summer Conference is organised by members of Youth Sections from all around the world. It will take place from the 14th until the 18th of July at the Goetheanum in Dornach, Switzerland.

Website

We are ever searching for connection, but what is the meaning of connection in a world with social conflicts, intercultural relationships and influenced by social media and virtual reality? How can we overcome our differences to shape a healthy future together? What is being asked from us, as a generation? What does it actually mean, to be(come) human?

www.becominghuman2018.com


Program - Schedule

Växande intresse för kristologi

Zeist, Holland. dasgoetheanum.com

Sedan 2015 har en gren av det antroposofiska sällskapet i Nederländerna etablerat en plattform för Rudolf Steiners kristologi. För att möta det växande intresset publiceras en kvartalsbok.

Både kvalitet och förståelse eftersträvas. Eftersom Steiners tankar om detta ämne finns i många föreläsningar, publicerades en "Wegwijzer" (vägvisare). Dessutom finns en kvartalsbok, där alla kan publicera resultat från sin egen forskning. Varje år anordnas en allmän tematisk konferens med inriktning på introduktioner och diskussioner. I februari ägde den tredje konferensen rum i Waldorf School Zeist på ämnet "Betydelsen av Stiners kristologi idag". Det var kopplat till konkreta, personliga erfarenheter och sociala utvecklingar.

Kontakt: Rob Steinbuch, steinb(at)dds.nl

Källa: Das Goetheanum nr 18, 2018.  dasgoetheanum.com

Öppen mötesplats för entreprenörer. Grundande av World Goetheanum Association

Eine der Mitgründerinnen der World Goetheanum Association: Petra Derkzen, Demeter International (Foto: Heike Sommer)

Den 17 och 18 maj 2018 grundade de ansvariga för 75 företag och institutioner samt egenföretagare World Goetheanum Association i Goetheanum. Det syftar till ett internationellt, branschövergripande samarbete mellan partnerna och den globala aktiva fria högskolan för antroposofi vid Goetheanum.

Enligt sina stadgar skapar World Goetheanum Association "ett världsomspännande forum för framtida utveckling av människor och jorden". Syftet med denna ram är att ge ett öppet utrymme för entreprenörer för att diskutera associativa problem och att intensifiera länken med Goetheanum som centrum för Fria Högskolan för Antroposofi. ... >

World Goetheanum Forum, 28-30 september 2018, Goetheanum.
 Med diskussioner om tidsproblem och presentationer av företag och institutioner. Bland andra med Helmy Abouleish (Sekem, Egypten), Haci Bayram (Par-ce-val, Ungdomshjälpsförbundet, Tyskland), Peter Blom (Triodos Bank, Nederländerna) och Ha Vinh Tho (Gross National Happiness Center, Bhutan).
Kontaktperson: Sonja Schüler, association(at)goetheanum.ch

Källa: Goetheanum.org

Lär dig att ta kontroll över ditt eget liv

Hyderabad, Indien. dasgoetheanum.com

I en film av waldorf-resources.org förklarar Waldorf-lärare från sex länder varför det är viktigt för en skola att motverka fragmentering, specialisering, modularisering och därmed uteslutning.

Filmen skapades av Waldorf Resources, ett projekt från den internationella konferensen för Waldorf Education Movement, i samarbete med Pedagogical Section på Goetheanum.


www.waldorf-resources.org


Källa: Das Goetheanum nr 20, 2018.  dasgoetheanum.com

Uppdaterad webbplats

Startsidan

Antroposofi i Norden - Norden och Rudolf Steiner

Webbplatsen nordenantroposofi.com har uppdaterats.
Här kan man bl.a. läsa om det nordiska samarbetet kring antroposofin och om Rudolf Steiners besök i Norden.

 

The Soul of Europe, Georgia, July 9-12

Hemsida för konferensen

After the eight conferences ‘The Soul of Europe’, which began in Amsterdam and moved through Budapest, Prague, Danzig, Varna at the Black Sea, Simeria in Romania, Lahti in Finland and Kiev, Tbilissi in Georgia will be the host of the ninth conference. What is Europe? Is it a geographical concept? Or a cultural-spiritual ideal? Such questions can arise in a country which, according to traditional geography, does not belong to Europe but has contributed already in “prehistoric time” to the development of European culture and was imbued by Christianity earlier than all European countries.

Our friends in Georgia invite everybody interested to this conference. They are looking forward to welcoming many friends from many countries.
The conference starts on Monday, July 9 in the afternoon and closes on Thursday July 12 at noon. Before and after these days the program offers excursions to get to know parts of Georgia. You will find the full program including the application form on the following pages. Please, have a look also at the article about the history and the aims of the conferences “The Soul of Europe”.


On behalf of the Section for Social Sciences at the Goetheanum
and the Anthroposophical Society in Georgia
Gerald Häfner, Nodar Belkania

Läs mer om konferensen på: soulofeurope.net

The application for YIP 11 is open

Anmälan

"YIP is facing yourself, others and the world as a whole in it's beautiful and shadow sides, in order to create a positive change." from Eva Dassen, yip10

Apply for YIP 11 - More informations at yip.se/application

(Utbildning i Järna - för dig mellan 18 & 25!)

BINGN Apprenticeship Program

Från broschyren...

BINGN Apprenticeship Program antar en ny kull studenter i januari 2019. Utbildningen vänder sig till alla som vill utveckla sina praktiska färdigheter och fördjupa sina kunskaper i biodynamiskt lantbruk. Sista ansökningsdag är 1 oktober 2018. I november 2018  kommer en klass på 12 studenter att avsluta sin utbildning. Efter 4 år har vi nu byggt upp en god struktur och har samlat många kompetenta lärare runt om i Norden.

En student säger:
"For me BINGN is full of impulses and group spirit! Imagine this: We work at farms all around Scandinavia, we share common interests, we get together 6 times a year and we share our experiences, we develop and deepen our individual interests and we get the best teachers that the biodynamic/anthroposophic movement has to offer in Scandinavia, we sing, we dance and we play. This is an exceptional way to study and it suits me."

Mer info: www.bingn.org 

 

Nytt filmprojekt: Dawn of Hearts

Från hemsidan: dawnofhearts.co

En liten grupp av välrenommerade forskare och läkare motbevisar den århundrade gamla idéen som vi alla tar för givet: att vårt hjärta är en pump. I stället fann de att det stannar blodflödet, skapar virvlar, skicka mer information till hjärnan än vice versa och synkroniserar oss till "hjärtat" på vår vackra planetjord.

Kan det inte vara med våra briljanta hjärnor, till och med förstärkt med artificiell intelligens, utan snarare genom att inse våra hjärtans sanna funktion kommer vi att finna lösningar på hjärtslitande hälso- sociala och andra problem som vi står inför världen över?

I den här filmen utforskar vi vårt mänskliga liv från innan det första hjärtat till bortom det sista hjärtat. Vi väver samman banbrytande vetenskaplig forskning, en Sufi-mästares visdom, en gammal myt om vår planet och intima personliga erfarenheter från människor i alla samhällsskikt, för att visa dig varför detta mystiska pulserande organ är nyckeln till allt vi någonsin längtade för. …

Läs mer om filmprojektet på: dawnofhearts.co

Stöd projektet genom Kickstarter-kampanjen här >

 

Humanprogress övertar Robyggebutiken i Ytterjärna

Humanprogress förvärvar Robygge AB. Därigenom tryggas verksamheten och en långsiktig utveckling möjliggörs. Bolagen ser möjligheter till ömsesidigt utbyte.

Trots att företagen är verksamma inom olika områden känns övertagandet helt naturligt, eftersom verksamheterna drivs utifrån samma värdegrund. Under en övergångsperiod kommer Christoffer Amundin att finnas kvar i verksamheten för att kunder och medarbetare ska vara trygga med att övergången sker på ett odramatiskt och smidigt sätt. Med glädje och optimism antar Humanprogress nu utmaningen att förvalta och utveckla Robygge in i framtiden. ...

Källa: robygge.se